Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Cyfrannwch at waith Cymdeithas y Cymod

Rhif Elusen: 700609

Gwariwch arian ar arbed bywyd, nid lladd bywyd

Mae'r Gymdeithas yn gwerthfawrogi pob rhodd ac yn eich sicrhau y bydd defnydd priodol yn cael ei wneud o'r arian er mwyn hyrwyddo achos heddwch a chyfiawnder. Rydym yn dibynnu yn gyfangwbl ar gyfraniadau unigol a sefydliadol i ariannu ein gweithgareddau.

Gallwn dderbyn rhoddion drwy siec i "Cymdeithas y Cymod". Y cyfeiriad ydy:
Cymdeithas y Cymod,
d/o 42 St Patrick's Drive,
Pen-y-Bont ar Ogwr,
CF31 1RP
.

Diolch o galon am eich haelioni.