Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Cyfarfod blynyddol Cymdeithas y Cymod 2017

Cyfarfod blynyddol 2017

Ymunwch â ni i drafod sut i atal terfysgaeth ar ddydd Sadwrn, y 10fed o Fehefin 2017, 11yb yn festri Capel Tegid, y Bala.

Cynhelir cyfarfod blynyddol y Gymdeithas yn yr un lle yn y prynhawn.

Croeso cynnes i bawb!