Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Cyfarfod o dan nawdd Cymdeithas y Cymod

Pabell y Cymdeithasau 1, Gwener, 12 Awst 2017, 1.00pm.

'Hyrwyddo Heddwch a Chofio Hedd Wyn'

yng nghwmni

Y Parchg Emlyn Richards: 'Gair o Brofiad'

a Robin Gwyndaf: yn cyflwyno cyfrol newydd: Cofio Hedd Wyn. Atgofion Cyfeillion a Detholiad o'i Gerddi (Gwasg y Lolfa)

Croeso cynnes i baeb