Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Cyfarfod Blynyddol

Hoffwn estyn croeso cynnes ichi ddod i Aberystwyth ar Ddydd Sadwrn, Mehefin y 15fed, lle cynhelir cyfarfod Cyngor y Gymdeithas yn ystod ein cyfarfod blynyddol.

Dyma gyfle i ni i gyd ddod ag awgrmyiadau am sut y medr y Gymdeithas godi llais cryfach dros heddwch. Byddwn yn cwrdd yng Nghanolfan y Morlan, Heol y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2HH rhwng 2 a 4.30yp.


Heddwch yn Ewrop?

Mae Cymdeithas y Cymod ac CND Cymru yn datgan eu pryder am benderfyniad Unol Dalieithau'r America a Rwsia i dynnu yn ôl o gytundeb arfau niwclear yr INF.

Gallwch ddarllen y datganiad yma


Adnodd newydd i ysgolion

Barcud nid Drones. Er i'r pecyn gael ei baratoi ym Mhrydain, yr ysbrydoliaeth oedd Afghanistan, gwlad sydd wedi profi deg mlynedd ar hugain o ryfel di-dor. Y canolbwynt yw stori wir Aymel, bachgen ifanc na chafodd adnabod ei dad erioed oherwydd drone. Oni bai am ddewrder Gwirfoddolwyr Heddwch Afghanistan, ni allem rannu'r stori o gwbl. Nhw gychwynnodd yr ymgyrch 'Barcud nid Drones' sydd wedi lledu drwy'r byd.


ADAR ANGAU - ffilm am awyrennau dibeilot gan Lleucu Meinir ar Vimeo.

Rhagor o wybodaeth am awyrennau di-beilot.


O'r 12fed i'r 15fed o Ebrill 2018 cynhaliwyd cyfarfod o ganghennau Ewropeaidd Cymdeithas y Cymod Ryngwladol. Fe gafwyd y datganiad canlynol ynglŵn â bomio Syria:
Cymraeg; Eidaleg; Almaeneg; Saesneg.


I gael y newyddion diweddaraf gan Gymdeithas y Cymod, dilynwch ni ar Twitter neu Facebook. Gallwch hefyd ymuno â'n grŵp ar Facebook.