Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Medi 26ain Diwrnod Gwaredu'r Byd o Arfau Niwclear

Datganiad i'r wasg


Dathlu Dydd Heddwch Rhyngwladol 2019 yn Sir Gâr

Y faner heddwch ar adeilad y Cyngor Sir yng Nghaerfyrddin

Y faner heddwch ar adeilad y Cyngor Sir yng Nghaerfyrddin

Roedd Clos Mawr Caerfyrddin dan ei sang am hanner dydd, Medi 21, wrth i Gyngor Tref Caerfyrddin ar y cyd â changen Cymdeithas y Cymod y dref a Chyngor Sir Caerfyrddin godi baner Heddwch Rhyngwladol dan haul braf Medi.

Credir mai dyma'r tro cyntaf yng Nghymru i Sir gyfan nodi'r achlysur drwy chwifio baneri heddwch o adeiladau'r Cyngor Sir yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman i gofnodi diwrnod Heddwch Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig.

Cynhaliwyd y seremoni fer dan arweiniad y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths yng nghwmni'r Cynghorydd Jeff Thomas, Maer y Dref, Côr Meibion Caerfyrddin, Ensemble Bro Myrddin a'r Parchedig Beti Wyn James. Daeth cynrychiolwyr o gynghorau ledled y Sir a chynrycholiwyd ieuenctid y Sir gan Lois Campbell, aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Mewn araith ardderchog, meddai Lois: "Dwi yma fel person ifanc achos dwi ishe newid y byd, nid ar fy mhen fy hun wrth gwrs on wrth ddal dwylo gyda miliynau o bobl ifanc eraill ar draws y byd sydd yn awchu am heddwch."

Wrth ddiolch i bawb am ddod dywedodd Mererid Hopwood, Cadeirydd Cymdeithas y Cymod: "Ein gobaith yw y bydd y seremoni yn annog trefi a chymunedau eraill drwy Gymru i gynnal digwyddiad tebyg eu hunain yn y dyfodol i gofnodi'r diwrnod pwysig hwn."


Cael Llywodraeth Prydain yn euog o dorri ei chyfraith ei hunan

Arfau i Sawdi Arabia

Datganiad i'r wasg am werthiant arfau i Sawdi Arabia


Heddwch yn Ewrop?

Mae Cymdeithas y Cymod ac CND Cymru yn datgan eu pryder am benderfyniad Unol Dalieithau'r America a Rwsia i dynnu yn ôl o gytundeb arfau niwclear yr INF.

Gallwch ddarllen y datganiad yma


Adnodd newydd i ysgolion

Barcud nid Drones. Er i'r pecyn gael ei baratoi ym Mhrydain, yr ysbrydoliaeth oedd Afghanistan, gwlad sydd wedi profi deg mlynedd ar hugain o ryfel di-dor. Y canolbwynt yw stori wir Aymel, bachgen ifanc na chafodd adnabod ei dad erioed oherwydd drone. Oni bai am ddewrder Gwirfoddolwyr Heddwch Afghanistan, ni allem rannu'r stori o gwbl. Nhw gychwynnodd yr ymgyrch 'Barcud nid Drones' sydd wedi lledu drwy'r byd.


ADAR ANGAU - ffilm am awyrennau dibeilot gan Lleucu Meinir ar Vimeo.

Rhagor o wybodaeth am awyrennau di-beilot.


O'r 12fed i'r 15fed o Ebrill 2018 cynhaliwyd cyfarfod o ganghennau Ewropeaidd Cymdeithas y Cymod Ryngwladol. Fe gafwyd y datganiad canlynol ynglŵn â bomio Syria:
Cymraeg; Eidaleg; Almaeneg; Saesneg.


I gael y newyddion diweddaraf gan Gymdeithas y Cymod, dilynwch ni ar Twitter neu Facebook. Gallwch hefyd ymuno â'n grŵp ar Facebook.