Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Ymwelydd o Yemen

Hisham al-Omeisy yn siarad yn y Deml Heddwch, 22/03/2019

Ar ôl ein gwrthdystiad tu allan i'r Fali yn erbyn hyfforddi peilotiaid o Sawdi, rydym wedi creu cysylltiad gyda unigolion yn yr Yemen. Un ohonon nhw yw Hisham al-Omeisy. Mae Hisham wedi siarad allan ar ran pobl yr Yemen ar y ddwy ochr. Mae o wedi defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a'i gysylltiadau gyda chyrff rhyngwladol er mwyn tynnu sylw at beth sydd go iawn yn digwydd. Cafodd ei arestio a'i roi mewn carchar ar ben ei hun am 5 mis gan y Houthis. Roedd pobl yn ofni ei fod o wedi 'diflannu' ac wedyn dyma fo'n cael ei ryddhau heb gyhuddiad jyst dros flwyddyn yn nôl.

Dechrau'r flwyddyn, buom yn rhoi gwahoddiad iddo ddod i Gymru i siarad am y sefyllfa yn yr Yemen. Mae wedi cael anhawster cael fisa ac wedyn dydd Gwener diwethaf clywsom ei fod o wedi llwyddo, ond gyda'r amod ei fod o dim ond yn cael dod i Gaerdydd ac dim ond am un diwrnod.

Felly rydym wrthi yn trefnu iddo annerch cyfarfod yn y Deml Heddwch, nos Wener, Mawrth 22 am 7 o'r gloch.

Rhagor o fanylion


Heddwch yn Ewrop?

Mae Cymdeithas y Cymod ac CND Cymru yn datgan eu pryder am benderfyniad Unol Dalieithau'r America a Rwsia i dynnu yn ôl o gytundeb arfau niwclear yr INF.

Gallwch ddarllen y datganiad yma


Adnodd newydd i ysgolion

Barcud nid Drones. Er i'r pecyn gael ei baratoi ym Mhrydain, yr ysbrydoliaeth oedd Afghanistan, gwlad sydd wedi profi deg mlynedd ar hugain o ryfel di-dor. Y canolbwynt yw stori wir Aymel, bachgen ifanc na chafodd adnabod ei dad erioed oherwydd drone. Oni bai am ddewrder Gwirfoddolwyr Heddwch Afghanistan, ni allem rannu'r stori o gwbl. Nhw gychwynnodd yr ymgyrch 'Barcud nid Drones' sydd wedi lledu drwy'r byd.


ADAR ANGAU - ffilm am awyrennau dibeilot gan Lleucu Meinir ar Vimeo.

Rhagor o wybodaeth am awyrennau di-beilot.


O'r 12fed i'r 15fed o Ebrill 2018 cynhaliwyd cyfarfod o ganghennau Ewropeaidd Cymdeithas y Cymod Ryngwladol. Fe gafwyd y datganiad canlynol ynglŵn â bomio Syria:
Cymraeg; Eidaleg; Almaeneg; Saesneg.


I gael y newyddion diweddaraf gan Gymdeithas y Cymod, dilynwch ni ar Twitter neu Facebook. Gallwch hefyd ymuno â'n grŵp ar Facebook.