Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

"Sut mae mynd i'r afael â theroristiaeth?"

Pabell y Cymdeithasau 1, Llun, 7 Awst 2017, 3pm

"Sut mae mynd i'r afael â theroristiaeth?" gyda Guto Prys ap Gwynfor.

Croeso i bawb. Cyfieithu ar y pryd ar gael.


Pabell y Cymdeithasau 1, Gwener, 12 Awst 2017, 1pm

'Hyrwyddo Heddwch a Chofio Hedd Wyn'

yng nghwmni

Y Parchg Emlyn Richards: 'Gair o Brofiad'

a Robin Gwyndaf: yn cyflwyno cyfrol newydd: Cofio Hedd Wyn. Atgofion Cyfeillion a Detholiad o'i Gerddi (Gwasg y Lolfa)

Croeso cynnes i bawb


Ymwelwch â ni yn y Babell Heddwch, stondin 415-416. Cliciwch yma am y rhaglen lawn.