Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Gwylnos Cymdeithas y Cymod
Epynt, 14 Hydref 2017

Bydd ein Gwylnos eleni yn cymryd ffurf braidd yn wahanol. Cyfarfod undydd fydd hi. Y bwriad yw cynnal taith i fynydd Epynt gan estyn gwahoddiad i bobl ifanc i ymuno â ni a dysgu am hanes y gymuned yno ac yn arbennig y digwyddiadau ym 1939 a 1940 pan orfu i 54 o deuluoedd adael ar orchymyn y fyddin.

Byddwn hefyd yn rhannu hanes y gwrthwynebiad i bresenoldeb y fyddin dros y blynyddoedd, y dystiolaeth dros heddwch yn adfeilion Capel y Babell a'r protestiadau yn y pentref ffug mae'r fyddin wedi'i adeiladu i ddangos nad ydym eisiau i dir ac awyr Cymru gael eu defnyddio at ddibenion paratoi rhyfel.

Rhagor o fanylion maes o law.


ADAR ANGAU - ffilm am awyrennau dibeilot gan Lleucu Meinir ar Vimeo.

Rhagor o wybodaeth am awyrennau di-beilot.


I gael y newyddion diweddaraf gan Gymdeithas y Cymod, dilynwch ni ar Twitter neu Facebook. Gallwch hefyd ymuno â'n grŵp ar Facebook.