Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Terroristiaeth

Crynodeb o anerchiad Guto Prys ap Gwynfor, Cadeirydd Cymdeithas y Cymod, i Gymdeithas Heddwch yr Annibynwyr; Mehefin 19eg, 2004.

Mae terroristiaeth wedi bod gyda ni oddi ar dechrau gwareiddiad. Yr hyn sydd wedi ei ddyrchafu i fod yn fygythiad arswydus heddiw yw'r ffaith fod gan y terrorist y gallu i ladd a dinistrio ar raddfa eang. Lan hyd gyfnod y ffrwydron un person (pwysig fel arfer) ar y tro a laddwyd. Y ddiffiniad mwyaf derbyniol o derrorist yw'r person sydd yn barod i ddefnyddio trais i hyrwyddo ei amcanion.

Ceir sôn am derroristiaid yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd fel ei gilydd. Terrorist oedd Dafydd am gyfnod, a byddai rhai'n barod i ddadlau na beidiodd ei derroristiaeth. Moses yn defnyddio arfau cemegol a biolegol yn yr Aifft er mwyn dwyn pwysau ar Pharao. Beth am Judith yr assassin? Onid terroristiaid oedd y Selotiaid? Yr oedd o leiaf un ohonynt ymhlith y 12 disgybl. Onid oedd Iago ac Ioan yn dymuno cyflawni gweithred cwbl derroristaidd ar y pentref hwnnw yn Samaria a wrthododd dderbyn Iesu?

Ni fu Cymru'n rhydd o derroristiaeth. Dyna oedd tacteg Owain Glyndŵr; terfysgwyr Merthyr a Nant-y-glo; y Siartrwyr a Beca. Rhain i gyd wedi eu rhamanteiddio erbyn heddiw a'r dinistr braw ac ofn a achoswyd ganddynt wedi mynd yn angof.

Mae llawer o derroristiaid y gorffennol ym mhob gwlad wedi cael eu dyrchafu i fod yn arwyr gan genedlaethau sy'n dilyn. Pobl fel Mazzini a'r Carbonari yn yr Eidal; Ché Guevara yn America Ladin a Nelson Mandela yn Ne Affrica.

Terroristiaeth Gwladwriaethol

Bu ymdrechion ar hyd yr oesoedd gan wleidyddion i wneud defnydd o derroristiaeth i'w diben eu hunain. Y mwyaf nodedig ohonynt oedd 'Hen ŵr y mynydd', sef Hassan Ibn al-Sabbah, a ffurfiodd yr Assassiniaid yn y G13eg. Mae Osama bin Laden yn cael ei ystyried fel olynydd iddo heddiw.

Dysgodd Machiavelli yn y G15ed am effeithiolrwydd defnyddio ofn a braw ar ddeiliaid i gadw trefn arnynt. Hyn wedi bod yn ddylanwadol iawn. Sylw Cromwell wrth glywed bod 9 o bob 10 yn ei wrthwynebu oedd rhoi cleddyf yn llaw yr un o bob deg!

Yn y Chwyldro Ffrengig y daeth Terroristiaeth yn nodedig fel arf gan y wladwriaeth. Yn yr ugeinfed ganrif perffeithiwyd yr arfer gan wŷr fel Hitler yn yr Almaen, Stalin yn Rwsia a Pol Pot yn Cambodia.

Sylfeinir polisi tramor llawer gwlad ar beri braw ac ofn - dyna'r Shock & Awe a fabwysiadwyd gan yr UDA yn Irac; ac ar barodrwydd i ladd y diniwed er mwyn hyrwyddo'u polisïau. Eir mor bell a hyrwyddo terroristiaeth mewn gwledydd eraill, fel gwnaeth yr UDA yn Nicaragua a Cuba.

Yr oedd Winston Churchill, a ystyriwyd fel Prydeiniwr mwyaf y mileniwm mewn rhaglen deledu yn ddiweddar, yn gredwr mewn defnyddio arfau cemegol ac yr oedd yn barod i ladd diniweidiaid wrth y degau o filoedd er mwyn hyrwyddo'i amcanion. Dyna a wnawd yn Dresden.

Meddylfryd y Terrorist:

Y gelyn sydd rhaid ei orchfygu yw'r meddylfryd hwn; y gred ei bod yn iawn i ladd bodau dynol eraill er mwyn cyflawni unrhyw bwrpas. Gwelir pa mor anodd yw cyflawni'r gwaith holl-bwysig hwn yn nathliadau D-Day a ddigwyddodd yn ddiweddar.

Trwythir ein plant a'n hieuenctid i gredu bod defnyddio trais yn gwbl gyfiawn - maes hanes yr ysgolion yw Rhyfel Byd II. Cyfrwng arall y trwytho parhaus yw'r storïau a'r ffilmiau poblogaidd y maent yn mynd i'w gweld.

Cyfrifoldeb yr Eglwys yw herio'r meddylfryd erchyll a Satanaidd hwn, a gosod meddylfryd arall yn ei le; sef meddwl Crist.