Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Ymgyrchoedd

Mudiad sy'n ymgyrchu dros heddwch a dulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro yw Cymdeithas y Cymod ar draws y byd.

Ymgyrch Ddi-filitareiddio Cymru

Ydych chi'n bryderus hefyd am y duedd ddiweddar i Gymru gael ei militareiddio'n fywfwy?

Mae Cymdeithas y Cymod yn credu ei bod hi'n bryd i Gymru fuddsoddi mewn swyddi adeiladol a chynaliadwy ac i ni ddefnyddio ein hadnoddau naturiol at fudd pobl Cymru a'r byd yn hytrach nag at ddibenion rhyfel a dinistr.

Yn ystod 2012-2015 bydd Cymdeithas y Cymod yn canolbwyntio ei gwaith ar ymgyrch fawr dros ddi-filitareiddio Cymru. Ymunwch â ni i: -

Gallwch gefnogi'n hymgyrch drwy: -

Byddwn yn falch o glywed gynnoch chi.