Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Ymunwch â Chymdeithas y Cymod

Rhif Elusen: 700609

Pererindod i Epynt

Mae Cymdeithas y Cymod yn fudiad rhyngwladol o bobl sy'n credu mewn grym cariad a'r gwirionedd i greu cyfiawnder a chymuned drwy gysegru ei hunain i ddilyn ffordd o fyw di drais gweithredol fel modd i drawsnewid byd yn bersonol, gymdeithasol, economaidd, a gwleidyddol.

Os hoffech ymuno â Chymdeithas y Cymod yng Nghymru, llenwch y ffurflen ymaelodi a'i hanfon at: Cymdeithas y Cymod, d/o 42 St Patrick's Drive, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 1RP.

Mae'r tâl aelodaeth am flwyddyn yn £15, gyda gostyngiagau i bobl ifanc a rhai sydd ag anawsterau ariannol.