Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Croeso i wefan
Cymdeithas y Cymod

Gwasanaeth ar faes ymarfer y fyddin ar Fynydd Epynt

Gwasanaeth ar faes ymarfer y fyddin ar Fynydd Epynt

Mae Cymdeithas y Cymod yng Nghymru yn rhan o fudiad heddwch rhyngwladol mae ei haelodau'n gwrthod rhyfel a thrais ar sail eu crefydd. Os hoffech wybod mwy amdanon ni, cliciwch yma. Gallwch ymuno drwy glicio yma.

Rydym yn ymgyrchu dros heddwch yn rhyngwladol ac yma yng Nghymru. Cewch ddarllen am ein prif ymgyrchoedd yma.

Mae'r Gymdeithas hefyd yn cynhyrchu adnoddau ar gyfer addysg, trafod ac ymgyrchu. Gallwch glywed y diweddaraf am ein gweithgareddau drwy ein dilyn ni ar Twitter.

Gobeithiwn y gwnewch fwynhau pori drwy ein gwefan. Os oes cwestiynau neu sylwadau gynnoch chi, cofiwch gysylltu.

Roedd y bardd Waldo Williams yn un o heddychwyr mawr Cymru. Mae ei gerdd Tangnefeddwyr, a ysgrifennodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn gosod safbwynt heddychiaeth yn well na dim, ac yr un mor berthnasol heddiw. Dyma'r ddau bennill olaf:

Baner yn dangos militareiddio Cymru

Cenedl dda a chenedl ddrwg -
Dysgent hwy mai rhith yw hyn,
Ond goleuni Crist a ddwg
Rhyddid i bob dyn a'i myn
Gwyn ei byd, daw dydd a'u clyw
Dangnefeddwyr, plant i Dduw.

Pa beth heno, eu hystad,
Heno pan fo'r byd yn fflam?
Mae Gwirionedd gyda 'nhad
Mae Maddeuant gyda 'mam
Gwyn ei byd yr oes a'u clyw,
Dangnefeddwyr, plant i Dduw.

Waldo Williams